Etikai és üzleti magatartási kódex

A Csoport etikai és megfelelőségi elkötelezettsége
A BUCHER Csoport, amelyhez a KUHN Csoport is tartozik, már több mint 200 éve világszerte elismert a kiváló minőségű gépek és járművek fejlesztése és gyártása terén. A siker egyik legfontosabb alapja a vállalati kultúránk, amely elősegíti az ügyfelekkel, munkatársakkal, üzleti partnerekkel, versenytársakkal és a hatóságokkal szembeni tisztelettudó magatartást. A BUCHER és a különböző osztályok kiváló hírneve az üzleti integritásán és professzionalizmusán, valamint az etikai szabályokat tiszteletben tartó tisztességes magatartásán alapul.   

A Magatartási Kódex
A Magatartási Kódex, amelyet 2009-ben készítettünk el és osztottunk ki minden alkalmazottunk számára, világos szabályokat határoz meg a mindennapi szakmai tevékenységünkre nézve. Mind az integritáson, mind pedig a bizalomon alapul, és meghatározza az összes jogi vagy magánszemélyre vonatkozóan elfogadandó magatartási szabályt. Minden alkalmazottunkat megismerteti a társaság alkalmazandó törvényeivel és belső szabályaival, valamint a munka során naponta felmerülő jogi kockázatokkal. A magatartási kódex tiszteletben tartása hozzájárul vállalati kultúránk megerősítéséhez és megalapozza jövőbeli sikereinket.

A korrupció kockázatának megelőzése
A korrupció a világ szinte minden országában pénzbírsággal vagy szabadságvesztéssel büntetendő. Magatartási kódexünk 5. cikke tiltja a korrupció minden formáját. A BUCHER által 2014-ben kidolgozott korrupcióellenes irányelv valamennyi részlegére vonatkoztatva a korrupció megelőzésének referenciaszövege. Leírja az elvárt magatartásformát és meghatározza azokat a szabályokat, amelyeket az összes alkalmazottnak be kell tartania. Célja, hogy megvédje őket azáltal, hogy egyértelműen meghatározza, mi engedélyezett vagy tiltott, lehetővé teszi számukra a kockázatos helyzetek azonosítását és szemlélteti a helyes magatartást. Célja a BUCHER Csoport integritásának és kultúrájának megőrzése. A magatartási kódex és a korrupcióellenes irányelv végrehajtását figyelemfelhívó program kíséri végig.

Az egyéb előírások tiszteletben tartása
Etikai és megfelelőségi irányelveinket más belső szabályok is kiegészítik, például a belső szabályzat, a személyes adatok védelméről szóló adatvédelmi irányelv és a versenyjogi irányelv.

A figyelmeztető rendszer 
Ez a rendszer a KUHN Csoporton kívül álló külsős személyeknek (beszállítók, alvállalkozók, stb…) szól, akik szeretnék bejelenteni egy, a céggel kapcsolatos szabálysértést vagy bűncselekményt.  Az állandó alkalmazottaknak a belső szabályzatban leírt belső bejelentési eljárást kell alkalmazniuk. Ez a figyelmeztetés része az átláthatóságról, a korrupcióellenes és a gazdasági élet korszerűsítéséről szóló, 2016. december 9-i Sapin II törvénynek, valamint a visszaélést bejelentők által a közjogi vagy magánjogi jogi személyek által kiadott jelentések gyűjtéséről szóló, a szervezetekkel vagy állami közigazgatásokkal kapcsolatos 2017. április 19-i rendeletnek.

Ezek a bejelentések a következőkre vonatkoznak:

  • Bűncselekmény vagy szabálysértés
  • A Franciaország által rendszeresen megerősített vagy jóváhagyott nemzetközi kötelezettségvállalás súlyos és nyilvánvaló megsértése; egy nemzetközi szervezet ilyen kötelezettségvállalás alapján tett egyoldalú aktusa
  • A törvény vagy rendeletek megsértése
  • A közérdeket fenyegető veszély vagy súlyos ártalom
  • A társaság magatartási kódexével vagy a korrupcióellenes irányelvvel ellentétes magatartás vagy helyzet.

A bejelentés elvégzéséhez kattintson ide