Jogi nyilatkozat

A KUHN Group a KUHN SAS-t, valamint annak leányvállalatait és kapcsolt vállalkozásait foglalja magában, amelyek mindegyike önálló jogi személy.  

  

A honlap szerkesztője  

A www.kuhn.co.hu weboldalt  (a továbbiakban: „Weboldal”) a KUHN MEZŐGAZDASÁGI GÉP Kft. szerkeszti (Magyarország), 200 000 000 Ft bejegyzett alaptőkével, 
mely vállalkozást az Országos Cégnyilvántartó és Céginformációs Rendszerben az alábbi számon jegyezték be: 03-09-134416. 
Székhelye: 6000 Kecskemét, Búzakalász utca 20. 
Közösségen belüli adószáma: HU28969851-2-03. 
Telefonszáma: +36 (76)500 460 

Kapcsolat 

  

Felelős kiadó  

A felelős kiadó: Váradi Zoltán ügyvezető 

 

A honlap tárhelyszolgáltatója  

A Honlap tárhelyszolgáltatója a KUHN SAS - 4 Impasse des Fabriques - BP 50060 – F67700 - Saverne Cedex - France.  

Tel.: 0033 (0)3 88 01 81 00  

  

Szellemi tulajdon  

A KUHN Group fenntart minden jogot a felhasznált szövegek, képek, logók, animációk, videók, hangok és grafikák, valamint azok interneten való közzététele tekintetében.  
Ezek szerzői jog és egyéb szellemi tulajdonjogok védelme alatt állnak, és tilos harmadik felek általi felhasználásuk, másolásuk, módosításuk vagy terjesztésük kereskedelmi célokra. Hacsak a KUHN Group másként nem rendelkezik, a logók, típus- és márkanevek, kereskedelmi nevek és dokumentumok, valamint a szimbólumokból álló jelölések védettek, és a KUHN Group kifejezett írásbeli felhatalmazása nélkül nem használhatók fel sem reklámcélokra, sem az itt bemutatott információk nyilvános terjesztésére.  

A gépekre és berendezésekre legalább egy szabadalom és/vagy bejegyzett formatervezési mintaoltalom vonatkozhat. A hivatkozott védjegyek egy vagy több országban bejegyzettek lehetnek.  

  

A Honlap használata  

A KUHN Group internetes oldalai a legnagyobb gondossággal készültek. A KUHN Group nem vállal felelősséget az internetes oldalain közölt információk helyességéért és pontosságáért. A KUHN Group nem tartozik felelősséggel az internetes oldalainak közvetlen vagy közvetett használata által okozott károkért, feltéve, hogy azok nem a KUHN Group súlyos gondatlanságából erednek.  

A KUHN Group internetes oldalain található, más szolgáltatókra mutató linkek kizárólag a felhasználók segítését szolgálják. A KUHN Group azonban semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget ezen oldalak tartalmáért. A harmadik felek oldalaira mutató linkek jelenléte nem tekinthető ezen oldalak, illetve az ezeken az oldalakon elérhetővé tett információk és megvalósítások ajánlásának vagy jóváhagyásának. E linkek használata kizárólag a felhasználó felelőssége.  

  
A KUHN Group és a felhasználó között semmilyen szerződéses vagy egyéb kapcsolat nem keletkezik ezen oldalak használatából. A KUHN Group fenntartja a jogot, hogy a MyKUHN oldalakat bármikor módosítsa azok tartalmát és formátumát illetően.  

  

A megadott kereskedelmi/marketing információk kizárólag tájékoztatási célokat szolgálnak és nem szerződéses jellegűek. Gépeinket a kezelési útmutatókban foglaltaknak megfelelően kell használni.   

A termékeinket bemutató segédanyagokban előfordulhat, hogy egyes biztonsági berendezések nem a megfelelő működési helyzetben vannak feltüntetve, hogy egyes részleteket jobban szemléltetni lehessen.   

A gépek üzemeltetésénél ezeknek az eszközöknek a gép, a traktor és a kezelő számára a kezelési útmutatóban feltüntetett követelményeknek megfelelően kell elhelyezkedniük.  

A hatályos helyi közúti előírásokat be kell tartani, és a megfelelő traktort kell használni.   

Fenntartjuk a jogot, hogy gépeinket, azok felszerelését és tartozékait előzetes értesítés nélkül módosítsuk.  

  

Személyes adatok  

Amennyiben a KUHN Group internetes oldalain személyes adatokat kérnek a felhasználótól, ezek az adatok csak önkéntes alapon adhatók meg. Ezeket az adatokat bizalmasan és az alkalmazandó adatvédelmi törvényeknek megfelelően kezeljük, beleértve a 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletet (GDPR) és az 1978. január 6-i francia adatvédelmi törvényt, annak legutóbbi módosított változatában.  

A felhasználónak többek között joga van a személyes adataihoz való hozzáféréshez, azok helyesbítéséhez, törléséhez és az adatkezelés elleni tiltakozásához. A személyes adatok kezelésével vagy a jogok gyakorlásával kapcsolatos további információkért kérjük, hogy olvassa el a KUHN Group Adatvédelmi szabályzatát, amely itt érhető el.  

  

Sütik  

A sütik olyan kis fájlok, amelyek a Honlap oldalainak böngészése közben az Ön eszközén lementésre kerülnek (például a megnyitott oldalak, a hozzáférés dátuma és időpontja stb.), és amelyek minden egyes alkalommal, amikor Ön a Honlap oldalaira lép, kiolvashatók onnan (a továbbiakban „sütik”).  

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a beállításokban konfigurálja a sütikkel kapcsolatos választásait. A Honlap által használt sütikkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el Adatvédelmi szabályzatát, amely itt érhető.   

  

Alkalmazandó jog és fordítások  

Az alkalmazandó jog a francia jog. Amennyiben a felek között felmerülő jogvita nem rendezhető békés úton, akkor SAVERNE város bíróságai rendelkeznek kizárólagos illetékességgel, kivéve a Felhasználó számára esetlegesen kedvezőbb közjogi rendelkezést.  
Értelmezés esetén a francia változat az irányadó. Más nyelvekre készített fordítás csak tájékoztató célokat szolgál.