A személyes adatok feletti rendelkezési jog gyakorlása

Ezen űrlap segítségével tájékoztatást kérhet személyes adatainak a KUHN.

Ezen – a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások, köztük a 2016. április 27-i 2016/679/EU rendelet (GDPR) rendelkezései alapján létrehozott – űrlap segítségével Ön tájékoztatást kérhet személyes adatainak a KUHN Csoport általi kezeléséről, valamint gyakorolhatja az adatkezelés tárgyát képező személyes adatai feletti rendelkezési jogát. További információkért megtekintheti az itt elérhető adatvédelmi szabályzatunkat.

Az ezen az űrlapon gyűjtött információkat a személyes adatokkal kapcsolatos jogai gyakorlására irányuló kérésének feldolgozására használjuk fel.

Az adatokat összegyűjtjük/rögzítjük és továbbítjuk a KUHN Csoport helyi adatvédelmi kapcsolattartójának, valamint adott esetben a KUHN Csoport azon részlegeinek, amelyeket kérésének feldolgozása érint.

Az adatok ezen célok eléréséhez szükséges ideig kerülnek megőrzésre.

Az alkalmazandó joggal és különösen a Bizottság 2016/679/EU (2016. április 27.) rendeletével összhangban a személyes adatok védelmével kapcsolatosan Önnek joga van az adataihoz való hozzáféréshez, az adatkezelés elleni tiltakozáshoz, az adatok helyesbítéséhez, törléséhez, az adatkezelés korlátozásához és az adathordozhatósághoz. 
E jogok gyakorlásához kérjük, hogy  tekintse meg az itt elérhető személyes adatvédelmi szabályzatunkat. 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy jogában áll panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz.